ПРОЕКТ ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ

АКАДЕМИЈА ЗА ВЕБ ДИЗАЈН

Проект за реален клиент - Спелеолошка Федерација на Македонија

Студентите од Академијата за веб дизајн, генерација 2021/22 ги презентираа своите општествено одговорни проекти, дизајни на веб страна за клиентот Спелеолошка федерација на Македонија / Macedonian Speleological Federation.

Студентите работеа на проектот во групи, во три фази (барање, решение и имплементација на динамична веб страна). Претставниците од федерацијата го избраа дизајнот на веб страна на студентката Андреа Јосифовa.

Предмет:

Ментор:

Дизајн на веб страна

Тина Виторовиќ

СЛИЧНИ ПРОЕКТИ

ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНА КОМПАНИЈА!

Погледни ги сите проекти!

ПОРТФОЛИО