ПОТТИКНУВАЧИ НА КРЕАТИВНОСТА!

Предавачите имаат за цел да ја поттикнат креативноста кај студентите и секојдневно работат на визуелното изразување и концептуално решавање на графичките/веб проблеми.

СТАНИ ПРЕДАВАЧ

ЧЕКОРИ ПО ПАТЕКАТА НА ГОЛЕМИТЕ ЕНТУЗИЈАСТИ!

Започни со еден чекор. Започни од тука!

КОНТАКТ