АВТОПОРТРЕТ И МОЈОТ ОМИЛЕН ФИЛМ

Студентски проекти во Семос Академија за графички дизајн, 2019-20

Фотоманипулации на теми - Автопортрет и Мојот омилен филм

Идејни дизајнерски графички решенија преку манипулација на фотографија, изработени со помош на алатката Photoshop.

Врз основа на дадените брифови, студентите имаа задача да се претстават себе си како личност преку фотоманипулација, дизајнирајќи своја визуелна креативна лична карта каде што го прикажуваат својот универзум, додека во вториот проект визуелно го претставија својот омилен филм како тие го доживуваат на креативен начин претставен преку плакат со манипулација на повеќе фотографии.

Предмет:

Ментор:

Манипулација на фотографија

Игор Митровиќ

СЛИЧНИ ПРОЕКТИ

ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНА КОМПАНИЈА!

Погледни ги сите проекти!

ПОРТФОЛИО