МАНИПУЛАЦИЈА НА ФОТОГРАФИЈА

Студентски проекти во Семос Академија за графички дизајн, 2020-21

Манипулација на фотографија

Идејни дизајнерски графички решенија преку манипулација на фотографија, изработени со помош на алатката Photoshop.

Студентски проекти во Семос Академија за графички дизајн, 2020-21.

Врз основа на дадените брифови, студентите имаа задача да се претстават себе си како личност преку фотоманипулација, дизајнирајќи своја визуелна креативна лична карта каде што го прикажуваат својот универзум.

Предмет:

Ментор:

Манипулација на фотографија

Марко Јовановиќ

СЛИЧНИ ПРОЕКТИ

ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНА КОМПАНИЈА!

Погледни ги сите проекти!

ПОРТФОЛИО