ЗАВРШНИ ПРОЕКТИ

Студентски проекти на Академијата за внатрешен дизајн

Завршни проекти на студентите од Академијата за внатрешен дизајн

Спој на естетика, креативност и имагинација во модерните дизајни презентирани во завршните проекти на студентите од Академијата за внатрешен дизајн.

Студентите Бојана Митевска, Ивана Латинска и Љупчо Петровски, под менторство на инструкторите од Академијата, дизајнираа модерни простори според желбите на клиентите.

СЛИЧНИ ПРОЕКТИ

ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНА КОМПАНИЈА!

Погледни ги сите проекти!

ПОРТФОЛИО