ДИЗАЈН НА СОПСТВЕН ФОНТ

Студентски проекти во Семос Академија за графички дизајн, 2019-20

Дизајн на сопствен фонт

Студентите имаа задача да дизајнираат сопствен фонт со поставување на кернинг меѓу буквите.

Сопствените фонтови ги презентираат преку креативни типографски постери кои асоцираат на идејата за нивно создавање.

Предмет:

Ментор:

Типографија

м-р Ленче Наумовска

СЛИЧНИ ПРОЕКТИ

ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНА КОМПАНИЈА!

Погледни ги сите проекти!

ПОРТФОЛИО