ДИГИТАЛНИ ФОТОГРАФИИ ИЗВЕДЕНИ ВО ЕНТЕРИЕР

Студентски проекти во единствената акредитирана Академија за графички дизајн во Македонија, генерација 2019-20

Дигитални фотографии изведени во ентериер

Студентски проекти во единствената акредитирана Академија за графички дизајн во Македонија, генерација 2019-20.

Студентите имаа задача да фотографираат продукт - Flatlay фотографија по сопствена идеја во ентериер и со помош на вештачка светлина.

Предмет:

Ментор:

Oснови на фотографија

м-р Ерина Проданова Богоева

СЛИЧНИ ПРОЕКТИ

ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНА КОМПАНИЈА!

Погледни ги сите проекти!

ПОРТФОЛИО