ДИГИТАЛНА ИЛУСТРАЦИЈА

ПРОЕКТ ОД АКАДЕМИЈАТА ЗА ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

Дигитални илустрации на тема – Јас

Илустрации, изработени според постоечка фотографија со помош на алатката Adobe Illustrator.

Студентски проекти во единствената акредитирана Академија за графички дизајн во Македонија, 2019-20

Студентите имаа задача, да се прикажат себе си преку векторска илустрација која ги отсликува нив и начинот на кој тие сакаат да бидат видени.

Предмет:

Ментор:

Дигитална илустрација

Александра Филиповска

СЛИЧНИ ПРОЕКТИ

ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНА КОМПАНИЈА!

Погледни ги сите проекти!

ПОРТФОЛИО