КАРИЕРЕН ЦЕНТАР

КАРИЕРЕН ЦЕНТАР

МОСТ ПОМЕЃУ
СТУДЕНТИТЕ И КОМПАНИИТЕ

Приказната на Кариерниот Центар започна во 2016 година, како концепт за креирање кариерни трансформации и поврзување на компаниите со слушателите кои стекнале знаење во Семос Едукација. Целта на Карирениот Центар е да:

препознаваме квалитети кај студенти,

претставуваме мост помеѓу студенти и компании,

креираме успешни приказни

КОН КАРИЕРЕН ЦЕНТАР
ПАРТНЕР КОМПАНИИ
КАРИЕРНИОТ ЦЕНТАР НИЗ БРОЈКИ

ПРОФЕСИОНАЛЕН НАПРЕДОК НА СЛУШАТЕЛИТЕ И КОНТИНУИРАНА СОРАБОТКА СО КОМПАНИИТЕ

Визијата на Кариерниот Центар се темели на придонес во вработливоста и имплементација на нови трендови на пазарот на трудот. Со континуирана работа, Кариерниот центар денес брои над 110 компании соработници и се стреми овој број да расте секојдневно.

KОН КАРИЕРЕН ЦЕНТАР

3 години постоење

110+ талент партнер компании

379 студенти препорачани во компании

320 студенти имаат кариерен напредок

СТАНИ НАШ ТАЛЕНТ ПАРТНЕР!

Пополни ја формата!

КОН КАРИЕРЕН ЦЕНТАР